İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

-   İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.

-   Görev Tanımlarının Oluşturulması.

-   Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.

-   Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.

-   Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.

-   Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.

-   Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.

-   Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.

-   İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler